Sustainability

Sinds onze oprichting hebben we mensen en bedrijven met elkaar verbonden. We bieden 'Kansen voor het leven' en willen dat sneller, verrassend eenvoudiger en dichterbij doen dan ooit tevoren. Nieuwe waarde creëren voor onze samenleving, zodat we samen een betere wereld bouwen waarin iedereen ten volle van het leven kan genieten: dat is ons hoofddoel.


Een verschil maken. Voor iedereen

We zijn ervan overtuigd dat onze inzet voor milieu, maatschappij en beleid (Environmental, Social & Governance, kortweg ESG) rechtstreeks verband houdt met het slagen van onze opdracht. We hebben de middelen én de verantwoordelijkheid om positieve veranderingen teweeg te brengen die echt een verschil maken. 

Zo houden we bij al onze activiteiten rekening met ESG en dragen we bij aan een duurzame wereld.

"Tegen 2030 willen we 's werelds meest duurzame uitzendbedrijf zijn."

Milieu

Het milieu beschermen en verbeteren


Onze belofte

Tegen 2030 zijn al onze bedrijfsactiviteiten en onze hele waardeketen klimaatneutraal. 

Om de levensduur van onze planeet te verlengen, zetten we ons in voor een beschermd en gezond milieu. We proberen de uitstoot van broeikasgassen zo veel mogelijk terug te dringen, om de klimaatverandering aan te pakken.

Ontdek hoe we dat bereiken.


Maatschappij

Kansen creëren voor iedereen


Onze belofte

We nemen mensen in dienst die moeilijkheden ondervinden op de arbeidsmarkt en verminderen actief de ongelijkheid bij het vinden van een baan.

Iedereen kansen bieden staat centraal in wat we doen. Zo dragen we bij aan de gemeenschappen waar we actief zijn. Als duurzaam bedrijf is dat voor ons de hoofddoelstelling.

Ontdek hoe we dat bereiken.


Maatschappij

Onze mensen en kandidaten inspireren door werk


Onze belofte

We willen ervoor zorgen dat steeds meer mensen gelukkig zijn op hun werk. 

Werkgeluk is een basisvoorwaarde om je elke dag voor de volle 100 procent te kunnen geven. Gelukkige medewerkers zijn in staat om te groeien als collega en als persoon. Wij weten als geen ander wat werkgeluk inhoudt en gaan ervoor zorgen dat iedereen dat kan ervaren.

Ontdek hoe we dat bereiken.

Maatschappij

Diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit omarmen


Onze belofte

We maken onze organisatie op elk niveau divers, inclusief en even representatief voor alle samenlevingen waarin we actief zijn.

Meer vrouwen stimuleren in het opnemen van leiderschap is slechts de eerste stap. Deze culturele verschuiving leidt uiteindelijk tot meer inclusieve, rechtvaardige aanwervingen en promoties voor andere ondervertegenwoordigde groepen.

Ontdek hoe we dat bereiken.


Beleid

Mensenrechten en waardigheid voor iedereen beschermen


Onze belofte

Tegen 2030 passen we onze strenge eisen voor de bescherming van mensenrechten toe in onze hele waardeketen.

Niemand mag zich onveilig of ongewenst voelen op het werk. Ieders recht op een gezond, gelukkig en welvarend leven moet gerespecteerd worden.

Ontdek hoe we dat bereiken.